Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1,
Bygning 42.3
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 26 92
Chris Holmsted Larsen
(Administration)

Tlf: 46 74 38 08
Kim Christian Schrøder
(Leder)

E-mail: fmkj@ruc.dk

FMKJ er en national forskerskole, der:
• Arrangerer ph.d.-kurser på
- internationalt niveau,
• Er vært for internationale
- gæsteforskere,
• Uddeler stipendier til skolens
- studerende,
• Har indstillingsret til
- Forskningsrådet for Kultur og
- Kommunikation.

Henvisninger

Forskerskoler og ph.d.-programmer

Center for Diskursstudier (AAU)

Den Nationale Forskerskole

Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag (KLIK)

Forskerskole Øst

Georg Brandes Skolen

Human Centered Informatics Postgraduate Research School

Kommunikation, Journalistik og Medier (Ph.d.-program)

Politologisk Forskerskole

Kulturarvens Forskerskole

Andre links

Center for Medier og Demokrati i Netværkssamfundet (MODINET)

Danish research center on education and advanced media materials (DREAM)

Forskeruddannelsesrådet (FUR)

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMID)

Neposnet, North European Political Science Research Education Network
newsletter is a medium where you can easily publish and find information
about Ph.D.-courses and other research events.(NEPOSNET)

Nordic network for the study of mediatization of religion and culture