Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1,
Bygning 42.3
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 26 92
Chris Holmsted Larsen
(Administration)

Tlf: 46 74 38 08
Kim Christian Schrøder
(Leder)

E-mail: fmkj@ruc.dk

FMKJ er en national forskerskole, der:
• Arrangerer ph.d.-kurser på
- internationalt niveau,
• Er vært for internationale
- gæsteforskere,
• Uddeler stipendier til skolens
- studerende,
• Har indstillingsret til
- Forskningsrådet for Kultur og
- Kommunikation.

Søg stipendium

Kommende Ph.d. studerende

FMKJ er en netværks forskerskole, der organiserer ph.d.-studerende, der er tilknyttet de gradsgivende medlemsinstitutioner. Indskrivning som ph.d.-studerende sker således på universiteterne, hvorefter man kan blive meldt ind i FMKJ.

Ph.d.-stipendier fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) skal søges gennem en forskerskole. Hvis man ønsker at ansøge FKK om et ph.d.-stipendium til et projekt, der ligger inden for FMKJ’s område, skal man derfor ansøge gennem FMKJ, der foretager en præselektion inden fremsendelse til FKK. Ansøgningsfristen til FMKJ ligger som regel i slutningen af juni, og stipendierne annonceres  primo maj.

Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Humanistiske Fakultet Aarhus Universitet

Handelshøjskolen Aarhus Universitet

Humanistiske Fakultet Aalborg Universitet

Handelshøjskolen København CBS

IT Universitet

Roskilde Universitet

Syddansk Universitet