Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1,
Bygning 42.3
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 26 92
Chris Holmsted Larsen
(Administration)

Tlf: 46 74 38 08
Kim Christian Schrøder
(Leder)

E-mail: fmkj@ruc.dk

FMKJ er en national forskerskole, der:
• Arrangerer ph.d.-kurser på
- internationalt niveau,
• Er vært for internationale
- gæsteforskere,
• Uddeler stipendier til skolens
- studerende,
• Har indstillingsret til
- Forskningsrådet for Kultur og
- Kommunikation.

Skemaer og Vejledninger

Ved kursustilmelding: Download og udfyld nedenforstående skema. Skemaet sendes herefter til sekretæren.

Skema – Kursustilmelding
Skema – Rejseafregning
Skema – Kursusevaluering

Vejledninger

Planlæg dit eget ph.d.-kursus v/ Malene Charlotte Larsen

Retningslinjer for kursusafvikling

ECTS Beregning

Kursusforslag

FMKJ er interesseret i løbende at modtage kursusforslag fra ph.d.-studerende tilknyttet FMKJ og ansatte på FMKJ institutioner. Karakterern af kursusforslag kan variere fra en idé til et udfoldet kursusforslag. Forskerskolelederen og nævnet vil i samarbejde med forslagstiller og kursusansvarlig udvikle kurset og udarbejde budget. Kursusforslag skal indsendes til forskerskoleleder Kim Christian Schrøder kimsc@ruc.dk. Skemaets forskellige punkter skal ses som inspiration og skal ikke nødvendigvis udfyldes.

Indmeldelse i FMKJ

Ph.d.-studerende skal selv foretage indmeldelse i FMKJ, men i de fleste tilfælde betaler institutionen den årlige afgift til FMKJ på 8000 kroner.