Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1,
Bygning 42.3
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 26 92
Chris Holmsted Larsen
(Administration)

Tlf: 46 74 38 08
Kim Christian Schrøder
(Leder)

E-mail: fmkj@ruc.dk

FMKJ er en national forskerskole, der:
• Arrangerer ph.d.-kurser på
- internationalt niveau,
• Er vært for internationale
- gæsteforskere,
• Uddeler stipendier til skolens
- studerende,
• Har indstillingsret til
- Forskningsrådet for Kultur og
- Kommunikation.

Eksterne aktiviteter

FMKJ bringer løbende oplysninger om ph.d.-kurser, konferencer og øvrige arrangementer, der kan have interesse for ph.d.-studerende i FMKJ og tilstødende fagområder. Målet er gennem en systematisk monitorering at sikre alle FMKJ-studerende adgang til relevante danske og internationale arrangementer. Aktivitetsudbuddet opdateres løbende, og hver måned udsendes en samlet oversigt til interesserede.

Listen over eksterne aktiviteter administreres af ph.d.-studerende Signe Kjær Jørgensen.

FMKJ vil bede alle arrangører af kurser og konferencer inden for medier, kommunikation og journalistik at indsende informationer om arrangementerne til: skj @ ifs.ku.dk. Yderligere oplysninger om, hvorledes moniteringen kan gøres mere effektiv bedes ligeledes sendt til Signe Kjær Jørgensen.

Aktiviteterne er delt op imellem Ph.d kurser og Konferencer.

.

.

Flere Aktivitetsmuligheder

Nordicom
Nordicom informerer om kommende kurser og konferencer i Norden og internationalt inden for medier, kommunikation, journalistik og tilstødende fag.

Conference Alerts
Conference Alerts informerer om kommende akademiske konferencer globalt.

ECREA
European Communication Research and Education Association arrangerer europæiske konferencer, workshops og ph.d kurser, som opslås på hjemmesiden. Man kan også med fordel tilmelde sig nyhedsbrev.