Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1,
Bygning 42.3
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 26 92
Chris Holmsted Larsen
(Administration)

Tlf: 46 74 38 08
Kim Christian Schrøder
(Leder)

E-mail: fmkj@ruc.dk

FMKJ er en national forskerskole, der:
• Arrangerer ph.d.-kurser på
- internationalt niveau,
• Er vært for internationale
- gæsteforskere,
• Uddeler stipendier til skolens
- studerende,
• Har indstillingsret til
- Forskningsrådet for Kultur og
- Kommunikation.

Ph.d. forsvar: Forskningskommunikation på nettet

Fredag den 18. juni 2010 kl. 13-16. Undervisningslokalet, Center for IT og Læring, Finlandsgade 25, 8200 Århus N

Ursula Plesner will defend her ph.d. thesis titled

Disassembling the Mass Mediation of Research – A study of the construction of texts, relations and positions in the communication of social science

Morten Egholm will defend his ph.d. thesis titled

Carl Th. Drejer – En visionær fortolker af andres tanker