Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1,
Bygning 42.3
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 26 92
Chris Holmsted Larsen
(Administration)

Tlf: 46 74 38 08
Kim Christian Schrøder
(Leder)

E-mail: fmkj@ruc.dk

FMKJ er en national forskerskole, der:
• Arrangerer ph.d.-kurser på
- internationalt niveau,
• Er vært for internationale
- gæsteforskere,
• Uddeler stipendier til skolens
- studerende,
• Har indstillingsret til
- Forskningsrådet for Kultur og
- Kommunikation.

Tilknyttede institutioner

Følgende institutioner er formelt tilknyttet FMKJ, men det er også muligt for ph.d.-studerende og –vejledere at blive tilknyttet forskerskolen individuelt.

Handelshøjskolen i København (CBS)
Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse

Københavns Universitet (KU)
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Roskilde Universitetscenter (RUC)
Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier
Institut for Kultur og Identitet

Syddansk Universitet, Odense (SDU)
Center for Journalistik
– Institut for Litteratur, Kultur og Medier

Ålborg Universitet (AAU)
Institut for Kommunikation

Aarhus Universitet (AU)
Institut for Informations- og Medievidenskab

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB)
– Institut for Sprog og Erhvervskommunikation