FMKJ http://fmkj.dk Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik Thu, 07 Apr 2011 08:26:51 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.2 The future of ph.d. education in Media, Communication and Journalism post-2010 http://fmkj.dk/archives/2204 Mon, 06 Dec 2010 10:08:34 +0000 http://fmkj.dk/?p=2204 From 1 January 2011 doctoral training in Denmark will enter a new phase, and a new framework. National doctoral schools like FMKJ will be closed, and the future organization of ph.d. courses in our field will be the responsibility of a network group of senior scholars appointed by the deans of their various university faculties.

 

The network in media, communication and journalism has met several times already, and have produced a plan of the course offers for 2011 and 2012. The network group benefits from the expertise of scholar members who are now members of FMKJ’s board of governors, Klaus Bruhn Jensen, University of Copenhagen, and Kirsten Frandsen, University of Aarhus.

 

For further information about the network’s course plans, please contact Professor Klaus Bruhn Jensen, University of Copenhagen, kbj@hum.ku.dk

]]>
Processuelle metodologier http://fmkj.dk/archives/2156 Mon, 01 Nov 2010 09:41:10 +0000 http://fmkj.dk/?p=2156 Tid:      18.-19. november

Sted:    Universitetet i Oslo og Nobels Fredssenter.

 

Undervisere: Professor Kirsten Drotner, Syddansk Universitet; lektor Lisa Gjedde, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet; lektor Bruno Ingemann.

 

Kursusbeskrivelse

 

Hvordan undersøges meningsskabende fænomener i takt med, at de formes? At diskutere og søge svar på dette spørgsmål med henblik på at styrke ph.d.-studerendes metodologiske kompetencer er formålet med dette ph.d.-kursus.

De fleste metodologier anvendes til at studere objekter eller forhold, der har fundet sted. Det gælder for eksempel kvantitative surveys og kvalitative interviews. Men hvad med processer som interaktionen i et klasserum eller i en organisation? Eller brugen af mobile medier? Processer som disse kræver metodiske tilgange, gennem hvilke man kan undersøge meningsproduktion, mens den skabes. Eksempler på sådanne tilgange er deltagerobservation, interaktion og videodokumentation.

Sådanne processuelle metoder bliver mere nødvendige at anvende, fordi meningsskabende processer, inkl. læring, medialiseres, og fordi medier i stigende grad bliver mere mobile og integreret i andre gøremål.

Kurset tager afsæt i det forhold, at kulturel betydning skabes og vedligeholdes gennem relationer og processer, og at medier er afgørende for disse dimensioner i nutidens samfund. Kurset veksler mellem foredrag af seniorforskere, præsentationer med diskussion, empiriske øvelser og masterclass/individuel vejledning.

 

Kursets første dag finder sted på Pedagogisk Forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, og andendagen finder sted ved Nobels Fredssenter i centrum af Oslo.

 

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo og det danske forskeruddannelsesprogram “Forskerskolen for Medier, Kommunikation og Journalistik” (FMKJ).

 

Tilmelding

 

Faglig kontaktperson: Professor Kirsten Drotner, Inst. for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet (drotner@litcul.sdu.dk)

 

Praktisk kontaktperson: Førsteamanuensis Hans Chr. Arnseth, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (h.c.arnseth@ped.uio.no).

 

Tilmelding til kurset foregår til Hans Chr. Arnseth. Ph.d.-studerende, der er indskrevet ved den danske forskerskole FMKJ kan få rejse og ophold betalt af FMKJ. Dette kræver, at man inden kurset underretter FMKJs sekretær Chris Holmsted Larsen om deltagelsen, email holmsted@ruc.dk, og træffer aftale om refusion af udlæg til rejse, hotel og forplejning.

 

Program

 

Den 18.11.      Teori, præsentationer, masterclass

 

Tid                  kl. 10-17

Sted                 Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO

 

10.00-10.20     Introduktion til kurset og deltagerpræsentation

10.20-12.00     “Processuelle metoder: tværvidenskabelige tendenser og relevans”, forelæsning v. Kirsten Drotner

12.00-13.00     Lunch

13.00.-14.30    Deltagerpræsentation, session I

14.30-14.50     Kaffe/te

14.50-15.50     Masterclass / individuel vejledning, v. Bruno Ingemann, Kirsten Drotner og Lisa Gjedde

15.50-17.00     Deltagerpræsentation, session II

 

 

 

Den 19.11.      Oplevelsesdesign, interaktion og proces: metodiske øvelser og refleksioner i et processuelt perspektiv

 

Tid                  kl. 10.00-15.00 

Sted                 Nobels Fredscenter, Rådhusplassen, Oslo

 

10.00-10.30     “Person-in-situation i interaktive rum – og narrativitet ”, v. Lisa Gjedde og Bruno Ingemann

10.30-11.30     Videoøvelser

11.30-12.00     Procesrefleksion, v. deltagerne

12.00-12.45     Lunch

12.45.-14.30    Diskussion og perspektivering af videoøvelserne, v. Lisa Gjedde og Bruno Ingemann

14.30-14.50     Kursusevaluering, v. delagerne, Bruno Ingemann, Kirsten Drotner og Lisa Gjedde

14.50-15.00     Afrunding og farvel.

]]>
Performance, Space and Design http://fmkj.dk/archives/2138 Mon, 30 Aug 2010 11:58:31 +0000 http://fmkj.dk/?p=2138 Tidspunkt: 1. – 5. november 2010

Sted: Roskilde Universitet i lokale 42.2.37 og Danmarks Informationsvidenskabelige Akademi lokale A.6.27. samt de angivne besøgslokaliteter (se nedenfor).

 

Kursusansvarlig

Professor, mag. art. Olav Harsløf, Roskilde Universitet.

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med professor, Ph.D. Jan Pries-Heje og adjunkt, Ph.D. Erik Kristiansen Roskilde Universitet, og er et samarbejde mellem Forskerskolen for Journalistik, Kommunikation og Medier (FJKM) og Kulturarvens Forskerskole (KAF).

 

Undervisningssprog

Dansk og engelsk.


Formål og indhold

Baggrunden for kurset er den indflydelse og betydning designbegrebet har fået på en række rumlige konstruktioner – byrum, oplevelsesrum, teaterrum, koncertrum, medierede rum og ’site specific art’. Kursets overordnede formål er at give deltagerne viden om de vigtigste designteorier og tekster med relevans for ’kunstrummet’ (museet, teateret, koncertsalen, torvet osv.), samt øvelse i at anvende denne indsigt i den videnskabelige proces, for hermed at opnå sikkerhed i teori- og metode­anvendelsen i deres respektive forskningsprojekter.

 

Kurset omhandler følgende temaer eller genrer, der alle forholder sig til ’performance, rum og design’ som æstetik, æstetisk praksis og kreativ proces.:

 • Scenerummets dramaturgi og arkitektur
 • Byrummets politik
 • Filmdramaturgi i det medierede rum
 • Design af design
 • Performance-design

 

Kursuskrav

Deltagerne skal efter kurset obligatorisk skrive og aflevere et indholdsmæssigt nærmere defineret essay på 10-12 sider (max. 3000 ord), hvori den studerende skal reflektere over eget Ph.d.-projekt i relation til udvalgte dele af kursusteori og empiri fra et eller flere besøg (scener, udstillinger, filmstudier, byrum).

 

ECTS

4 ECTS (incl. det obligatoriske essay)


Tilmelding og omkostninger

Tilmelding til FMKJs sekretariat, fmkj@ruc.dk., senest torsdag den 30. september 2010. Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten, og sende den til fmkj@ruc.dk. Blanketten finder du her

 

Samtidig med tilmelding indsendes en kort beskrivelse af dit ph.d.-projekt (1-2- sider).


Deltagelse i kurset er gratis for ph.d.-studerende indskrevet ved danske forskerskoler samt for nordiske studerende. FMKJ betaler rejse-, forplejnings- og opholdsudgifter for ph.d.-studerende, der er indskrevet ved FMKJ. Andre deltagere må selv afholde disse udgifter. Afslutningsmiddagen torsdag aften er derimod inkluderet i kurset. Udgiftsniveauet for FMKJ-medlemmers overnatning skal aftales på forhånd med FMKJs sekretær, der også kan være behjælpelig med at finde overnatning.

 

Kursuslitteraturen (se nedenfor) vil være tilgængelig én måned før kurset finder sted.

 

Yderligere informationer om det praktiske arrangement: FMKJ-sekretæren, fmkj@ruc.dk, eller telefon 4674 2692.

Om kursets faglige indhold: Olav Harsløf, oha@ruc.dk eller 4674 3811 / 21203284

 

 

Program

 

Mandag den 1. november 2010

 

09.00 – 09.30  Introduktion til kurset

ved professor, mag.art. Olav Harsløf, Roskilde Universitet

 

09.30 – 12.00  Besøg i Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus

 

12.30 – 13.15  Frokost (IVA)

 

13.30 – 16.00  Scenerummets arkitektur og dramaturgi        

ved professor Dorita Hannah, Ph.D., Massey University, Wellington, New Zealand 

 

Litteratur til den 1. November:

– Jon McKenzie): “Global Feeling” I: Dorita Hannah & Olav Harsløf: Performance Design (Museum Tusculanum Press 2008)

– Dorita Hannah: “Her Topia: A Dance-Architecture Event”. I: Dorita Hannah & Olav Harsløf: Performance Design (Museum Tusculanum Press 2008)

– Dorita Hannah: “Containment and Contamination: A Performance Landscape for the Senses”. I: The Senses in Performance (eds: Bane/Lepcki: Routledge, 2007)
– Antonin Artaud: “The Theatre and the Plague” og “The Theatre of Cruelty (first manifesto)”. I:  Theatre and its Double (Grove Press, NY, 1958)
– Bernard Tschumi: “The Architectural Paradox” og “Spaces and Events”. I: Architecture & Disjunction (MIT Press, 1996)
  Dorita Hannah: “State of Crisis: Theatre Architecture Performing Badly”. I: Arnold Aronson (ed) Exhibitions on the Stage: Reflections of the 2007 Prague Quadrennial.


Tirsdag den 2. November 2010

09.00 – 12.00  Besøg på Carlsbergarealet

 

12.30 – 13.15  Frokost (IVA)

 

13.30 – 16.00  Byrummets politik

ved centerleder, lektor mag.art. Dorte Skot-Hansen, Det Informationsvidenskabelige Akademi

                                   

 

 

Litteratur til den 2. november:

– Skot-Hansen, Dorte. Why Urban Cultural Policies? I: EUROCULT21 Integrated Report (Jill Robinson, Ed.). Helsinki: EUROCULT21, Eurocities, 2005, p. 31-40

  (se www.eurocult21.org )
– Skot-Hansen, Dorte. Byen som scene. Kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet. København: Bibliotekarforbundet, 2007, s. 35-79 

 

 

Onsdag  den 3. november 2010:

 

09.00 – 12.30  Filmdramaturgi i det medierede rum

                                    DR-Dramachef Ingolf Gabold

 (TV-Byen, Gyngemose Parkvej 70, Søborg)

 

12.30 – 13.00  Frokost (TV-Byen)

 

13.00 – 16.00  Besøg i TV-Byens filmstudier og koncertsale

 

Litteratur til den 3. november:

– Harms Larsen, Peter: De levende billeders dramaturgi. Bd. 1 (DR Forlag 2003, ”Historiens grundpiller” s. 20-36

 

 

 

Torsdag den 4. november 2010:

 

09.00 – 12.30  Design af design

ved professor, Ph.D. Jan Pries-Heje og adjunkt Ph.D. Erik Kristiansen, Roskilde Universitet

 

12.30 – 13.00  Frokost (RUC)

 

13.00 – 16.00  Interaktiv session omkring deltagernes anvendelse af designteori, problemformulering og designartefakt

 

16.30 – 17.30  Rammer, vinkler, idéer, spørgsmål til kursus-essays

 

18.00                 Afslutningsmiddag (RUC)  

           

Litteratur til den 4. november:           

– Bertelsen, Olav W. (2000). Design Artefacts – Towards a design-oriented epistemology.
Scandinavian Journal of Information Systems, 2000, 12: 15-27.
– Crilly, Nathan (2010/in press). The roles that artefacts play: technical, social and aesthetic functions. Design Studies, In Press.
– Dipert, R. R. (1993). Artifacts, art works, and agency. Philadelphia, PA: Temple University Press.
– Dorst, Kees (2008). Design research: a revolution-waiting-to-happen. Design Studies Vol 29 No. 1 January 2008.
– Mark, Gloria; Lyytinen, Kalle; and Bergman, Mark (2007) “Boundary Objects in Design: An Ecological View of Design Artifacts,” Journal of the Association for Information Systems: Vol. 8: Iss. 11, Article 34.

– Richard Baskerville & Jan Pries-Heje (forthcoming). Explanatory Design Theory. Accepted for publication in Business Information Systems Engineering.
– Shirley Gregor (2006). The Nature of Theory in Information Systems. MIS Quarterly. Volume: 30, Issue: 3, Pages: 611-642
– Pries-Heje, Jan, Richard Baskerville & John Venable (2008). Strategies for Design Science Research Evaluation. Proceedings from the European Conference on Information Systems (ECIS 2008), 9 – 11 June 2008, Galway, Ireland.

 

 

Fredag den 5. november 2010:

 

09.00 – 12.00  Besøg på ARKEN – Museum for moderne kunst (Ishøj) eller Museet for Samtidskunst (Roskilde)

 

12.30 –  13.00 Frokost (RUC)

 

13.00 – 16.00              Performance-design

ved adjunkt, Ph.D. Erik Kristiansen, professor Ph. D. Jan Pries-Heje, Professor mag.art. Olav Harsløf, Roskilde Universitet, og professor Ph. D. Dorita Hannah, Massey University, Wellington. New Zealand.

 

Litteratur til den 5. november:

Jon McKenzie: Perform or else. From Discipline to Performance, 2001

Brenda Laurel: Design Research,

 

 

Litteratur

 

– Dorita Hannah og Olav Harsløf (eds.) Performance Design (2008)

– Erika Fischer-Lichte: The Transformative Power of Performance – A New Aesthetics. Routledge 2008 kapitlet: “The Performance as Event”

– Richard Schechner: Performance Studies. An Introduction. London and New York: Routledge, 2002. 

– Donald A. Norman: Emotional Design. Basic Books, 2005.

– Victor Turner: “Introduction.” I: From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play. New York: PAJ Publications. 1982. S. 7-19. 

– Schechner, Richard:  “Towards a Poetics of Performance.” I: Performance Theory. Revised and expanded edition, with a new preface by the author. London and New York: Routledge. 2003. S. 170-210.

 – Simon Frith: ”Live Music Matters”. I Scottish Music Review, Volume 1 No. 1 2007: Indeterminacy and Technology. S. 1-17. 

– Allan Moore: ”Authenticity as Authentication”. I Popular Music 2002, Vol. 21. S. 209-223. 

– Philip Auslander: ”Live performances in a medialized culture” i: Liveness (1999)

– Antonin Artaud: “The Theatre and Cruelty.” I: The Theatre and its Double. Growe Press. 1958. S. 84-88. 

– Dorita Hannah: “State of Crisis: Theatre Architecture Performing Badly”. I: Exhibition on the Stage: Reflections of the 2007 Prague Quadrennial. 2008. S. 41-49. 

– Gay McAuley: “Introduction: Space as Theatrical Signifier.” I: Space in Performance. Making Meaning in the Theatre. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 2000. S. 1-35 

– Kathleen Irwin: The Ambit of performativity  i: Performance Design s. 39-61.

– Carlson, Marvin: “Introduction. What is Performance?” og “Conclusion: what is Performance?” I: Performance – a critical introduction. London and New York: Routledge. 1996. 2nd. ed. 2003. S. 1-9 og 187-199.
– Østergaard Andersen, Jørgen: “Rituel Performance og Æstetik.” I: Jørgen Østergaard Andersen (red.): Ritual & Performance. (Kulturstudier 20) Århus: Århus Universitetsforlag. 1993. S. 11 – 43.

– Dorita Hannah: ”Butcher’s White. Where the Art Meets the Meat Market in New York City.” I: Jamie Horwitz & Paulette Singley (red.): Eating Architecture.  Cambridge (Mass) & London: MIT Press. 2004. S. 279-299.

– Skot-Hansen, Dorte. Why Urban Cultural Policies? I: EUROCULT21 Integrated Report (Jill Robinson, Ed.). Helsinki: EUROCULT21, Eurocities, 2005, p. 31-40 ( se www.eurocult21.org )
– Skot-Hansen, Dorte. Byen som scene. Kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet. København: Bibliotekarforbundet, 2007, s. 35-79 

– Bertelsen, Olav W. (2000). Design Artefacts – Towards a design-oriented epistemology.
Scandinavian Journal of Information Systems, 2000, 12: 15-27.
– Crilly, Nathan (2010/in press). The roles that artefacts play: technical, social and aesthetic functions. Design Studies, In Press.
– Dipert, R. R. (1993). Artifacts, art works, and agency. Philadelphia, PA: Temple University Press.
– Dorst, Kees (2008). Design research: a revolution-waiting-to-happen. Design Studies Vol 29 No. 1 January 2008.
– Mark, Gloria; Lyytinen, Kalle; and Bergman, Mark (2007) “Boundary Objects in Design: An Ecological View of Design Artifacts,” Journal of the Association for Information Systems: Vol. 8: Iss. 11, Article 34.

– Richard Baskerville & Jan Pries-Heje (forthcoming). Explanatory Design Theory. Accepted for publication in Business Information Systems Engineering.
– Shirley Gregor (2006). The Nature of Theory in Information Systems. MIS Quarterly. Volume: 30, Issue: 3, Pages: 611-642
– Pries-Heje, Jan, Richard Baskerville & John Venable (2008). Strategies for Design Science Research Evaluation. Proceedings from the European Conference on Information Systems (ECIS 2008), 9 – 11 June 2008, Galway, Ireland.

]]>
Perspectives in Organizational Culture and Communication http://fmkj.dk/archives/2129 Mon, 30 Aug 2010 11:40:56 +0000 http://fmkj.dk/?p=2129 CBS, Copenhagen, 22-26 November 2010

Aim of the course
The course is an introduction to organizational culture and communication, emphasizing its core perspectives and inter-disciplinary roots. The course provides an invitation for students to discuss various perspectives and experiment with their applicability in empirical analysis. The course will address concepts like culture, communication, rituals, ceremonies, symbolism, discourse, identity, diversity and ethnography; theories like acculturation theory, communication theory, and discourse analysis; and themes like stakeholder analysis, organizational control, corporate social responsibility, leadership, gender studies and critical management studies.

  

Faculty
Associate Professor Ester Barinaga, Associate Professor Eric Guthey, Professor Dan Kärreman (course coordinator), Associate Professor Robyn Remke, Associate Professor Annette Risberg, Associate Professor Mette Zølner

 

Enrolment
Please send your application to Maja Dueholm (md.ikl@cbs.dk) before 19 October 2010

Registration deadline: 19 October 2010-08-30

Deadline for submission of paper is 25 October 2010

 

 

For further information: Read more here

 

]]>
Media, citizenship, social movements, and processes of democratization http://fmkj.dk/archives/1716 Wed, 25 Aug 2010 11:19:22 +0000 http://fmkj.dk/?p=1716

Dates: 4.-6. oktober 2010

Course Venue: Sandbjerg Gods www.sandbjerg.dk

 

Sandbjerg Gods is a conference hotel located in the south of Jutland, near the town of Sønderborg. Accessible by plane or train.


 

Course description

The FMKJ PhD Course Media, Citizenship, Social Movements, and Processes of Democratization will analyse and discuss political, social, and cultural issues related to the role of media and ICTs in processes of democratization in Africa and Asia. The course will focus on social change, rights issues, social mobilization, and civil society as well as structural issues related to the economy, relevant legislation and accessibility of media and ICTs in these regions.

 

The first part of the course will be organized primarily around discussions of key readings while the second part will be a mixture of presentations from invited speakers as well as from participating PhD students.

 

Invited speakers

Professor John Downing, Guest Professor Information and Media Studies, University of Aarhus

Professor Francis Nyamnjoh, Department of Social Anthropology, University of Cape Town

Associate Research Professor Winnie V. Mitullah Department for Development Studies, University of Nairobi.

Professor Charles Ess, Institute of Information and Media Studies, University of Aarhus

Associate Professor Poul Erik Nielsen, Institute of Information and Media Studies, University of Aarhus (Course convenor).

 

 

Requirements for Participation

A course package of required readings will be compiled and circulated to participants three weeks prior to the course. The participants are required to read the full package of scholarly texts and to take an active part in discussing them.

 

Each Ph.D. student will have to present a paper (10-12 pages) (either related to the theme of the course or focused on selected portions of their current PhD projects) and each student will be asked to comment specifically on the papers submitted by one of his/her fellow Ph.D. students.

 

ECTS value

3 ECTS (with paper presentation, 1½ ECTS without paper).

 

Course enrolment

Registration form available at http://www.fmkj.ruc.dk/eng/skemaer/

 

Registration deadline

Wednesday, September 1, 2010, to the FMKJ Secretary at fmkj@ruc.dk.

The application must be accompanied by a 2-page PhD project description and a paper to be presented at the course.

 

Costs

The Danish Research School FMKJ covers all participation expenses (travel, meals, accommodation) for doctoral students who are enrolled in the School.

 

Doctoral students from other institutions will have to pay their own travel, accommodation and meals, while participation in the course is free of charge.

Accommodation and meals are estimated at app. DKK 1000. Prior to the course an invoice for this amount will be sent to applicants, who must document payment before being fully registered for the course.

 

The course organizers have sent an application to the Aarhus University Research Foundation for supportive grants, which – if the application is accepted – may reduce the required fee. Prospective participants should register by the deadline, and indicate whether their attendance is dependent on such a grant.

 

 

Program:

 

 

 

Monday October 4, 2010

 

Introduction and readings

 

12-13:             Lunch

13.00-15.00:    Course introduction (Poul Erik Nielsen)

Key readings and discussions on Citizenship, Participation, Power, and Media (John Downing and Poul Erik Nielsen)

15-16:             Coffee break and time for a walk

16.00-16.45:    Key readings and discussions continued (John Downing and Poul Erik Nielsen)

 

PhD presentations

 

17.00-17.30:    Jacob Thorsen: The throes of academic objectivity: methodological reflections on the practitioner-cum-researcher continuum (Stephen Langole)

 

17.30-18.00:    Modesta Grigaliunas: Civil empowerment in the public (communicational) new media space. The comparative analysis of the situation of Lithuanian‘s counterpropaganda (Walid Al-Saqaf)

 

18-19:             Dinner

 

19-22:             Film and video clips and discussions.

 

Tuesday October 5, 2010

 

8-9:                  Breakfast

 

Citizenship and Social Movements

 

9.00-10.00:      John Downing: Social Movement Media: Comparative Perspectives

 

PhD presentations

 

10.15-10.45:    Nanna Schneidermann: Do you feel Lucky?! – music videos, Good Life and the subjunctive in Gulu, Uganda (Modesta Grigaliunas)

10.45-11.15:    Teke Ngomba: Circumnavigating De-Westernization: Theoretical Reflexivities in Researching Campaign Communication in Africa (Grace Githaiga)

11.30-12.00:    Rogers Orock: Democratisation and the Formation of Elite Social                                       Movements in Cameroon since 1990: An Illustration from the                                             South-West Elite Association (SWELA) (Rose Reuben)

 

12-13:             Lunch

 

Media, Participation, and Conflict

 

13.00-14.00:    Bent Nørby Bonde: Media, Pre and Post Conflict

14.15-15.15:    Linje Manyozo: Mediated Community Engagement and Local Governance (title not confirmed)

 

15-16:             Coffee and time for a walk

 

PhD presentations

 

16.00-16.30:    Grace Githaiga: Uptake of ICTs by Young Women in Informal Settlements: the Case Study of Mathare Pioneer Youth Group (Nanna Schneidermann)

16.30-17.00:    Rose Reuben: Media Ethnography of Tanzanian Adolescent Women (Rogers Orock)

17.15-17.45:    Stephen Langole: Reflections on Filmmaking for Research in Post-conflict Northern Uganda (Teke Ngomba)

17.45-18.15:    Walid Al-Saqaf: Internet Censorship Challenged(Jacob Thorsen)

 

18.15-19.15:    ‘One on one’ supervision

 

19.30:             Dinner

 

Wednesday October 6

 

8-9:                  Breakfast

 

Media systems and processes of democratization

 

9-10:                Poul Erik Nielsen: Media Independence and Pluralism in Different Media Systems

 

ICT in Africa

 

10-12:              Winnie Mitullah: Institutional Context of ICT and Citizen Participation in Kenya

Wolfgang Kleinwächter: Governance of the Internet and Bridging the Digital Divide: Consequences from the UN World Summit on the Information Society

 

12-13:             Lunch

 

Processes of democratization

 

13-15: Panel: John Downing, Poul Erik Nielsen and Bent Nørby Bonde:

            How to study Media and processes of Democratization

15-16: Wrap up

16-17: If needed ‘One on one’ supervision – time for a walk.

 

]]>
Usable Pasts: Modern Applications of Old Ideas about Communication http://fmkj.dk/archives/2089 Wed, 07 Jul 2010 09:14:26 +0000 http://fmkj.dk/?p=2089 University of Copenhagen, Njalsgade 80, 2300 Copenhagen S

November 25-27, 2010

Organized by Christian Kock, University of Copenhagen,

and Sam McCormick, Purdue University

Course content

 

The seminar focuses on how ideas and approaches in and around the rhetorical tradition since antiquity offer inspiration and potential applications for modern thinking and practice across several fields.

 

The seminar will include five lectures by senior scholars (see below) and project presentations by participants followed by feedback and discussion with senior scholars and peers in a ‘Master Class’ format

 

ECTS points:

Participation with paper: 3 ECTS. Participation without paper: 1,5 ECTS

 

Senior scholars (for abstracts and profiles, see below)

 

Anders Eriksson, University of Örebro, Sweden: “The Uses of Topics”

 

Malcolm Heath, University of Leeds, England: “Aristotelian and Evolutionary Aesthetics in Dialogue”

 

Christian Kock, University of Copenhagen, Denmark: “Aristotle on Deliberation: Its Place in Rhetoric, Ethics, and Politics – Then and Now”

 

Samuel McCormick, Purdue University, Indiana, USA: “The Ideology of Everyday Talk: Kierkegaard on Snak, Heidegger on Gerede”

 

Hanne Roer, University of Copenhagen, Denmark: “Rhetoric Meets Religion”

 

 

Costs and practical matters

 

The Danish Research School FMKJ covers all participation expenses (travel, meals, accommodation) for doctoral students who are enrolled members of FMKJ.

 

Doctoral students from other, international institutions are encouraged to participate. While the course itself is offered free of charge, they will have to pay their own travel and accommodation costs, and a fee of app. DKK 500 (app. Eur. 75) to cover meals, coffee during intervals, texts, etc. during the course. Prior to the course, FMKJ will send an invoice for this amount to those who have enrolled on a self-paying basis.

 

Seminar enrolment and application deadline:

The seminar application, including a one-page project outline, must be sent by email no later than October 15, 2010, to the FMKJ Secretary at fmkj@ruc.dk.

 

Participants who want to present a paper (10-12 pages) for feedback must submit the paper by November 15, 2010, to the FMKJ Secretary at fmkj@ruc.dk.

 

Registration form available at http://fmkj.dk/?page_id=12 (‘Kursustilmelding’)

 

For questions about practical arrangements, please contact the FMKJ secretary Chris Holmsted Larsen at fmkj@ruc.dk

 

For questions about course content and organization, please contact Professor Christian Kock, University of Copenhagen, at kock@hum.ku.dk.

 

Seminar readings:

Seminar readings will be made available 1 month before the course, with required reading and suggested literature for the seminar. Students are expected to have read the literature before the beginning of the seminar.

 

 

Program:

 

Thursday November 25, 2010

 • 03.00-04.00     pm       Arrival, registration
 • 04.00-04.30     pm       Welcome
 • 04.30-06.00  pm          Lecture: “The Uses of Topics”
 • 06.00-07.00     pm       Dinner
 • 07.00-              Social gathering

 

Friday November 26, 2010    

 • 08.00-09.00     am       Breakfast
 • 09.00-10.30     am       Lecture: “Rhetoric Meets Religion”
 • 10.30-11.00     am       Coffee
 • 11.00-12.30     am       Presentations by participants
 • 12.30-01.30     pm       Lunch             
 • 01.30-02.30     pm       Presentations by participants
 • 02.30-03.00     pm       Coffee
 • 03.00-05.00     pm       Lecture: “Aristotelian and Evolutionary Aesthetics in Dialogue”
 • 05.00-06.30     pm       Free time
 • 06.30-07.30     pm       Dinner
 • 07.30- pm       Social gathering

 

Saturday November 27, 2010

 • 08.00-09.00     am       Breakfast
 • 09.00-10.30     pm       Lecture: “The Ideology of Everyday Talk: Kierkegaard on Snak, Heidegger on Gerede”
 • 10.30-11.00     am       Coffee
 • 11.00-12.30     am       Presentations by participants
 • 12.30-01.30     am/pm             Lunch
 • 01.30-03.00     pm       Lecture: “Aristotle on Deliberation: Its Place in Rhetoric, Ethics, and Politics – Then and Now”
 • 03.00-03.30     pm       Coffee
 • 03.30-05.00     pm       Presentations by participants
 • 05.15-06.30     pm       Free time
 • 06.30-08.00     pm       Dinner
 • 08.00-              Social gathering

 

Depending on the number of participants, slight modifications of this schedule may take place.

Weather permitting, cultural activities may be organized on a voluntary basis during free time, such as a walk to see places in Central Copenhagen where Søren Kierkegaard lived.

 

The lectures and the lecturers:

 

Anders Eriksson: “The Uses of Topics”

In antiquity, topical systems served both as resources for thinking and as learning tools. A revival of topical thinking for these and other purposes is taking place. The paper will discuss some modern uses of topical thinking, with an emphasis on the contemporary application of the ancient Progymnasmata system of writing instruction.

 

Anders Eriksson is Associate Professor of Rhetoric at the School of Humanities, University of Örebro, Sweden. His publications include work on Biblical rhetoric, on the ‘Progymnasmata’ exercises, and on rhetorical didactics.

 

Malcolm Heath: “Aristotelian and Evolutionary Aesthetics in Dialogue”

Evolutionary approaches to the arts risk being either irrelevant, if an account of origins displaces current function and value, or reductive, if an account of origins purports to determine current function and value. Can any assistance be provided by Aristotle—a biologist, who recognised that humans are a species of animal, and saw poetry as a natural human behaviour (Poetics 4)? Although Aristotle’s biology is thoroughly superseded, he may still offer some useful conceptual resources:

Aristotelian biology is non-evolutionary, and thus escapes the distraction of origins;

Aristotelian biology is, nevertheless, ‘modern’ in its understanding of living organisms, including human beings, as integrated functional systems, subject to the constraints of survival and reproduction;

in drawing a distinction between living and living well, Aristotle avoids the risk of reductivism;

Aristotle’s connection between living well and the human community (polis), together with his understanding of cultural history, suggest a possible analogy with the concept of cumulative niche construction in evolutionary biology;

Aristotle’s conception of the objectivity of value (ethical and aesthetic) allows him to combine a claim to universality with a form of cultural relativism.

 

Malcolm Heath is Professor of Greek Language and Literature, University of Leeds, England. His current research interest is Aristotle’s Poetics, on which he has written a number of articles; his translation was published by Penguin Classics in 1996. His publications also include The Poetics of Greek Tragedy, Hermogenes On Issues: Strategies of Argument in Later Greek Rhetoric, Interpreting Classical Texts, Ancient Poetics, and numerous articles in leading journals. He continues to work on ancient rhetoric, and also retains an active research interest in Greek Tragedy and Old Comedy, in ancient interpretations of Homer, and in the theory of interpretation.

*

 

Christian Kock: “Aristotle on Deliberation: Its Place in Rhetoric, Ethics, and Politics – Then and Now”

Aristotle’s rhetoric, ethics, and politics are linked through the concepts of deliberation (boulê, bouleusis) and deliberate choice (proairesis). This fact has not been much discussed by scholars, probably because few studies have ranged across these three disciplines (or ‘arts’). These concepts help provide durable definitions of all three, and in addition they offer inspiration for modern theories of ‘deliberative democracy’, citizenship, argumentation, debate, and the public sphere.

 

Christian Kock is Professor of Rhetoric and Head of the Division of Rhetoric at the Department of Media, Cognition, and Communication, University of Copenhagen, Denmark. With a background in literary studies, his publications include books and articles in English and Danish on Czech Structuralism, literary aesthetics, presupposition, English versification, writing pedagogy, political journalism, public debate, argumentation theory, credibility, and the history of rhetoric. He is a frequent commentator on political debate and journalism in Danish national media.

 

Samuel McCormick: “The Ideology of Everyday Talk: Kierkegaard on Snak, Heidegger on Gerede”

How are we to understand the rhetoric of everyday life?  There are two basic answers to this question.  The first is obvious and continues to receive attention from rhetorical critics: in order to understand the rhetoric of everyday life, we must examine ways of speaking characteristic of ordinary citizen-subjects, especially as they find expression in local forums of collective life.  The second answer is more elusive and requires the careful attention of theorists and historians of rhetoric: in addition to the rhetoric of ordinary citizen-subjects, we must consider the philosophical discourse of those who have taken it upon themselves to conceptualize this rhetoric.  Implicit in the study of the rhetoric of everyday life, then, is an intellectual history of ordinary rhetorical culture, or, at the risk of putting too fine a point on this subject, an ideology of everyday talk.  Shoring up this ideology is the work of two key figures in the history of continental thought: Søren Kierkegaard and Martin Heidegger.  Excavating their contributions to our understanding of the rhetoric of everyday life is the primary task of this lecture.

 

Samuel McCormick is Asistant Professor in the Department of Communication at Purdue University, Indiana. He is interested in communication and social theory, the rhetoric of everyday life, ideologies of the aesthetic, and methodological intersections between media studies, rhetorical criticism, and interpretive social science.  He is finishing a book-length study of the minor political rhetoric of major Western thinkers. He has won the Pamela J. Cooper Teaching Award, the Douglas H. Ehninger Teaching Award, and the Donald C. Bryant Rhetorical Studies Award. He has published in Quarterly Journal of Speech, Philosophy and Rhetoric, and The International Encyclopedia of Communication. 

 

Hanne Roer, Associate Professor of Rhetoric, University of Copenhagen, Denmark: “Rhetoric Meets Religion”

Augustine, in De doctrina Christiana, licensed the use of Classical rhetoric for the Christian speaker. In the history of homiletics, the rhetoric of the Church fathers combined with Classical, mostly Ciceronian, rhetoric has led to a host of new rhetorical genres. I shall comment on the importance of this long rhetorical tradition for modern homiletics.

 

Hanne Roer is Associate Professor of Rhetoric, University of Copenhagen, Denmark. With a background in literary studies and classics, she has published on the history of rhetoric, Dante and other medieval subjects, Perelman, and rhetorical criticism. She is currently engaged in the research project “The Forgotten Canon: Aurelius Augustine and the Rhetorical Tradition”, financed by The Danish Council for Independent Research/ Humanities. She is a frequent commentator on political debate and journalism in Danish national newspapers.

 

]]>
Ph.d. forsvar: Forskningskommunikation på nettet http://fmkj.dk/archives/2073 Fri, 11 Jun 2010 07:38:33 +0000 http://fmkj.dk/?p=2073 Fredag den 18. juni 2010 kl. 13-16. Undervisningslokalet, Center for IT og Læring, Finlandsgade 25, 8200 Århus N

Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden i In-formations- og Medievidenskab forsvarer cand.mag. Signe Herbers Poulsen sin afhandling:

 

Forskningskommunikation på nettet.
En undersøgelse af den internationale brug af økologisk forskningskommunikation på nettet 

Læs mere her

]]>
Master Class: The Sociology of Journalism – Traditions and New Perspectives http://fmkj.dk/archives/2061 Fri, 28 May 2010 11:14:44 +0000 http://fmkj.dk/?p=2061

Time and course venue

 

University of Copenhagen, Amager Campus

 

Wednesday 17 November 2010, 1pm – Thursday 18 November 2010, 12 am

 

With senior scholars

 

Professor Gaye Tuchman, University of Connecticut

Professor Stig Hjarvard, University of Copenhagen

Associate Professor Ida Willig, Roskilde University

 

Course Content

 

In this master class we will revisit classical sociological studies of journalism and consider newer perspectives that also take into account the changing political, social and technological environment of news and journalism. Doctoral students interested in sociological perspectives on news production, news discourses, news reception, and the role of journalism in society are invited to participate and present their ongoing work. The master class will provide a rare opportunity to get feedback and advice from leading researchers in the field. The master class will be headed by Professor Gaye Tuchman who will consider her classical newsroom study Making News: A Study in the Construction of Reality (Free Press, 1978) and discuss the potential benefits of a sociological approach to contemporary journalism. Furthermore, Professor Stig Hjarvard will consider mediatization theory and Associate Professor Ida Willig will discuss the field perspective of Pierre Bourdieu. In addition the master class will have room for several doctoral presentations and time for feedback and discussion. This master class is scheduled just before the regular meeting of the members of the seminar of the Nordic Research Network on Journalism Studies November 18-19 at University of Copenhagen.

 

 

ECTS points: Participation with paper: 2 ECTS. Participation without paper: ½ ECTS

 

Costs and practical matters

 

The Danish Research School FMKJ covers all participation expenses (travel, meals, accommodation) for doctoral students who are enrolled members of FMKJ. Tickets and receipts must be sent to FMKJ for reimbursement.

Ph.d. students who are members of the Nordic Research Network on Journalism Studies (led by Professor Sigurd Allern, http://research.jmk.su.se/nordic-network) will have their participation costs funded by the Network. They must send their tickets and receipts to the Network for reimbursement.

 

Doctoral students from other national or international institutions are encouraged to participate. While the course itself is offered free of charge, they will have to pay their own travel and accommodation costs, and a fee of app. DKK 400 to cover meals, coffee during intervals, texts, etc. during the course. Prior to the course FMKJ will send an invoice for this amount to those who have enrolled.

 

Participants are expected to find accommodation for themselves, although the FMKJ secretary can suggest suitable hotels.

 

Course enrollment and application deadline

 

The course application, including a 1-page project outline, should be sent by email no later than October 1, 2010 to the FMKJ Secretary at fmkj@ruc.dk.

 

Participants who want to present a paper (10-12 pages) for feedback must submit the paper by October 29, 2010 to the FMKJ Secretary at fmkj@ruc.dk

 

 

Course readings

Course literature will be made available 3 weeks before the course with required reading and suggested literature for the Ph.D. course. Students are expected to have read the literature before the beginning of the course.

 

Papers

Asta S. Nielsen: Communicating a Terror Threat. The ’Glasvej case’ in the Danish television news

Heli Lehtelä: The Role of Visual Representations in Society – Depicting an Ethnic Minority

Helle Tiikmaa: The role of PSB journalist in transition society – evolution or regression from promoter of change to infotainer

Terje S. Skjerdal: Journalism identities beyond professionalism: Perspectives from a society in transition

Anette Forsberg: Three mourning media characters

Jasper Vandenberghe: Using ethnographic ‘as a method’ to complement a discourse analytic research project

Helle Sjøvaag: User-Generated Content and Journalistic Authority: Amateur Images and Narrative Strategies in Terror Coverage

Elin Strand Hornnes: The Extended Female Responsibility. A rhetorical analysis of the defence strategies used by Henriette Kjær in the Sofa- and Awning affair and Helle Thorning-Schmidt in the Taxes- and Residence scandal

Oscar Westlund: Newspaper duality management and mobile developments. Sense-negotiating the creation of an iPhone-app.

Jens Barland: Hunting for female readers. A case from Aftonbladet in Sweden 1995-2010

Jannie Møller Hartley: Routinizing Breaking News – Categories and Hierarchies In Danish Online Newsrooms

Maria Konow: Into the news factory: more news for less than ever?

Gunn Bjørnsen: Tales from the newsroom: Studying multiculturalism in broadcast editorial processes (NEW VERSION)

Virpi Salojärvi: The role of media in populism – The case of Venezuela under President Chávez rule

Teke Ngomba: “Yeah, it’s a family…’ Occupational Community, Professionalization and Journalism Scholarship in Africa

Further information

 

For additional information about the scholarly content of the course, please contact Professor Stig Hjarvard, University of Copenhagen, stig@hum.ku.dk

 

For additional information about practical issues, please contact FMKJ secretary Chris Holmsted Larsen, fmkj@ruc.dk

 

 

 

]]>
Organizational Communication: A Network Approach http://fmkj.dk/archives/2048 Tue, 25 May 2010 10:53:01 +0000 http://fmkj.dk/?p=2048  

PhD course organized by ASB Centre for Corporate Communication

and the Danish National Research School for Media, Communication, and Journalism

September 15 – 17, 2010 

 

Where?

Aarhus School of Business, Aarhus University

Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V, Denmark, R Building

 

What?

The heralded and increasingly popular “new science of networks” is rooted in a network perspective for understanding groups and organizations that goes back for more than a century. This seminar is intended to review theoretical, conceptual, and analytic issues associated with a network approach for understanding contemporary organizational communication and the dynamic interplay between individual and collective action within the global context. Focusing upon relations rather than individual attributes, a social network perspective provides 1) a precise way to define embeddedness and concep­tualize important social processes, 2) a theoretical alternative to the assumption of independent actors, and 3) a framework for testing theories about social/communi­cative relationships. We will explore the evolution of a network perspective as it has moved from method and metaphor to theory and substance. Throughout the seminar the relationship between a network approach and functional, interpretive, and constructivist approaches to understanding organizing and organizations will be highlighted. The practical and ethical implications of a network approach will be addressed as parti­cipants consider the ways in which the structure and content of network relationships influence social dynamics and critical organizational processes and outcomes.

 

Who?

·         Cynthia Stohl, Professor of Organizational Communication, University of California, Santa Barbara

·         Finn Frandsen, Mag.Art., Professor of Corporate Communication, ASBccc, Aarhus School of Business, Aarhus University

·         Winni Johansen, PhD, Associate Professor of Corporate Communication, ASBccc, Aarhus School of Business, Aarhus University

 

For detailed program: See below

 

ECTS points

 

Participation with paper: 2½ ECTS

Participation without paper: 1 ECTS

 

Course enrollment and application deadline

 

The course application, including a 1-page project outline, should be sent by email no later than 1 August 2010 to Jonas Kretzschmar Nielsen, JNI@asb.dk

 

Participants who want to present a paper (10-12 pages) for feedback must submit the paper by 27 August 2010.

 

Registration form available at http://fmkj.dk/?page_id=12

 

Costs and practical matters

 

The Danish Research School FMKJ covers all participation expenses (travel, meals, accommodation) for doctoral students who are enrolled members of FMKJ. Tickets and receipts must be sent to FMKJ for reimbursement after the course: School secretary Chris Holmsted Larsen, fmkj@ruc.dk.

 

Doctoral students from other national or international institutions are encouraged to participate. They will have to pay their own travel and accommodation costs, and a fee of app. DKK 1000 to cover all meals, coffee, etc. during the course. The course itself is offered free of charge.

 

Participants are expected to find accommodation for themselves, although ASB secretary Jonas Kretzschmar Nielsen can suggest suitable hotels. All meals will be provided, including dinner on site or in the city.

 

For questions about practical arrangements, please contact the ASB secretary Jonas Kretzschmar Nielsen, JNI@asb.dk

 

For questions about course content and organization, please contact Associate Professor Winni Johansen, ASB, wj@asb.dk

 

For further details, read more here

 

  

Course readings

Course readings will be made available 3 weeks before the course with required reading and suggested literature for the Ph.D. course. Students are expected to have read the literature before the beginning of the course.

 

PROGRAM

September 15

Session I

10-1 am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 pm

 

Session II

2-4:15 pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session III

4:30-6 pm

 

 

 

Introduction to the course

 

Organizational Communication: The Emergence of a Research Paradigm

 

Finn Frandsen, ASBccc, Aarhus School of Business, Aarhus University

 

·         Is there such a thing called organizational communication? The short history of an academic discpline (from the 1950s until today)

·         Some key concepts, models, theories, and approaches

·         Interface(s) with other disciplines within the broad field of communication (business communication, public relations and corporate communication)

·         “Organizing” organizational communication (research networks, journals, conferences, and associations)

 

Lunch in the R Building

 

Developing a network perspective on organizing and organization: Social embeddedness and embedded structures

 

Cynthia Stohl, University of California, Santa Barbera

 

This session begins with an overview and introduction to the burgeoning study of social networks across a variety of social contexts. Complementing the traditional focus on individual attributes and the more recent attention to discursive processes, the social network perspective focuses on emergent relationships among actors. The perspective assumes that actors (whether they be individuals, groups, organizations, or communities) are embedded within a network of interrelationships with other actors. It is this intersection of relationships that defines an actor’s position in the social structure and provides opportunities and constraints on behavior across levels of interaction.

During this session we will examine specific examples of “connectedness-in- action” and elaborate the notion of embedded­ness.  Utilizing several network concepts such as the strength of weak ties, social capital, structural equivalence, structural holes, network density, and the small world problem to name just a few, we will identify network mechanisms associated with organizing processes. These processes occur at multiple levels and influence a diverse range of phenomena including organiza­tional creativity and diffusion of innovation, knowledge sharing, power and leadership, organizational trust, inte­rorganiza­tional collaboration, promotion and turnover, social influence, normative development, team per­for­mance, interpretive processes, and individual attitudes and behavior.

 

Project Presentations

 

Dinner together (7:30 pm)

 

September 16

 

Session IV

9-12 am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-1 pm

 

Session V

1-4 pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session VI

4.15-6 pm

 

 

Enacting a network approach to organizing and organizations:  Developing enterprises and enterprising developments

 

Cynthia Stohl, University of California, Santa Barbera

 

This session addresses the multiple ways in which network research and analyses may be approached. We will first examine network processes across a variety of levels (ego-centered, group, organizational, interorganizational, community) and the constraints and opportunities associated with specific units of analyses.  Second, cases that utilize different levels, types of networks (e.g. communication, social, affiliation, semantic, cognitive networks), and theoretical frameworks will be compared and contrasted.

 

During this session, we will consider the evolution of a network approach within the contemporary media environment. Participants will be introduced to network methodologies both in face-to face and technologically mediated environments as well as cross sec­tional and longitudinal frameworks.

 

 

Lunch in the R Building

 

Communication Constitutes Organizations: New Perspectives on the CCO Principle

Winni Johansen, ASBccc, Aarhus School of Business, Aarhus University

·         Theories of organization: From organization to organizing

·         The CCO principle: How can communication constitute organizations?

·         Variations on a theme

·         Criticisms. Did we forget something?

 

Project Presentations

 

Dinner together (7:30 pm)

 

 

September 17

Session VII

9-12 am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-1 pm

 

Session VIII

1-2 pm

 

 

 

Utilizing a network approach:  Practical challenges and ethical practices

 

Cynthia Stohl, University of California, Santa Barbera

 

Collecting, analyzing, and utilizing  network frameworks within organizational and larger community contexts have specific pragmatic and ethical challenges that need to be considered. Knowledge is powerful and particularly so with information that we amass from conducting social network analysis. The mapping of social networks with names, roles, perceptions, events, locations, and dates provides unique information that can have both short and long term as well as positive and negative consequences for systems and the people who comprise them.

 This session will consider the theoretical, pragmatic, and ethical implications of   conducting network research within organizational contexts.   Intended and unintended consequences of devising and enacting network strategies and instrumental tactics are far-ranging and need to be carefully explored. During this session actual and potential disjunctures between what communication scholars know about organizational network dynamics and the appropriation of network concepts and terminology by administrators, leaders, and organizational members will be addressed.  We will explore existing efforts to gain clarity about ethical dilemmas in social network research as well as develop new strategies for the future.

 

Lunch in the R Building

 

Wrapping up: Which Perspectives for Future Research?

 

]]>
Games Research and Ethics: Current Issues, Possible Resolutions / with Charles Ess http://fmkj.dk/archives/2012 Tue, 04 May 2010 09:34:58 +0000 http://fmkj.dk/?p=2012 Sponsored by The Danish National Research School in Media, Communication and Journalism (FMKJ), the Department of Information- and Media Studies (IMV), Aarhus University, and the (U.S.) National Science Foundation.

 

Organizer: Charles Ess

 

October 25-26, Aarhus, Denmark.  (Venue to be announced)

 

Contact: Charles Ess <imvce@hum.au.dk>: Beatrice Gamborg (workshop administrative assistant) <imvbg@hum.au.dk>

 

Course objectives and content

 

The rapid development of computer-based / networked games in all their forms has inspired growing research into a range of questions, from concerns about potential social impacts (e.g., violence in games such as Grand Theft Auto) to interest in how player groups in such MMOGs as World of Warcraft resemble and differ from other online communities.

 

At the same time, computer games thus evoke new sorts of ethical challenges for researchers.  For example, a central research ethics question – especially in Europe with its strict laws protecting personal information – is: What are the obligations, if any, of the researcher to protect the identity and confidentiality of her research subjects? This concern becomes especially tricky, say, for an ethnographer who records voice chats of guild players in a MMOG.  While texts from a text chat may be paraphrased so as to protect the identity of their authors in a published research report – manipulating voice recordings in analogous ways may not be so easy.  Can the ethnographer safely publish these as part of her research, or is she ethically obliged to disguise or conceal this part of her research for the sake of protecting the confidentiality of her subjects? 

 

The goal of the workshop is to explore the novel ethical difficulties facing those undertaking games research – and this in a two-fold way.

 

1. The course includes two panels of presentations – open to interested internet researchers and scholars, including participants in the AoIR conference in Gothenburg the previous week – by leading scholars and researchers on games and games research ethics:

 

Elizabeth Buchanan (Director, Center for Information Policy Research (CIPR), and chair, AoIR ethics working group)

Mia Consalvo (Visiting Professor, MIT, and current President, AoIR)

Malin Sveningsson (University of Skövde, Sweden)

Annette Markham (Senior Research Fellow, Internet Research Ethics, CIPR, University of Wisconsin, Milwaukee), and 

Miguel Sicart (IT-University, Copenhagen, and author of The Ethics of Computer Games, MIT Press, 2009).

 

These presentations will provide an overview of contemporary understanding and reflection on central ethical and methodological issues in games research.

 

2. The workshop encourages PhD students (who attend the workshop under the sponsorship of FMKJ) to contribute their current research and specific ethical challenges in an “extended master class,” constituted by an informal paper/poster-session designed to catalyze dialogue and debate with the invited presenters. PhD students will be asked to submit either a paper or poster. Students will be assigned to a working group of no more than 3 students plus one or two of the senior workshop presenters.  Each student will have 10 minutes to present his/her paper/poster, followed by comments from a designated respondent. The attending senior scholar(s) will then offer additional comments and continue open discussion, for a total time of 1.5 hours. If enough students participate, you will also be able to attend / audit a second such class.

 

In these ways, we anticipate that PhD students will receive useful advice and guidance – and that you in turn will contribute your work from the praxis of your research to the reflections and frameworks continuously being developed by the invited presenters.

 

Course registration

In order to register for the course, you should send an email to Beatrice Gamborg (workshop administrative assistant) <imvbg@hum.au.dk> by October 1 2010. You should also attach a 1-page description of your PhD project. Ph.d. students wishing to present a paper or a poster, must also submit their paper/poster by this date. You are welcome to contact either Charles Ess (imvce@hum.au.dk) or Kirsten Frandsen, Head of PhD study programme: imvkf@hum.au.dk for additional information. Maximum number of PhD participants: 20.

The morning presentations on Monday and Tuesday (25-26. October – see preliminary schedule below), are open to interested scholars and researchers, including those attending the AoIR annual conference the previous week in Gothenburg, Sweden. 

Registration for general audience

Those interested in attending the open presentations are required to register via email with Beatrice Gamborg (workshop administrative assistant) <imvbg@hum.au.dk> by October 1 2010.  Registrants will be assessed a fee to cover catering costs (fee to be determined).

Course Requirements and ECTS points


Participation in the course requires two kinds of preparation: readings that address each of the presentations in the course, and a 10-page paper or poster-session equivalent that you must submit by October 1 2010. The paper / poster presentation should outline your doctoral project, with particular reference to the research design and its methodological challenges. The course readings will be available by late September 2010.

ECTS points

1.5 ECTS for participation without presenting a paper / poster.
1.5 ECTS for presenting a paper / poster – i.e., 3 ECTS possible.

Costs

The Danish National Research School in Media, Communication and Journalism (FMKJ) will cover all expenses for Ph.D. students who are enrolled in the School. Ph.D. students who are not enrolled in FMKJ will have to pay for their own travel, accommodation, and meals while in Aarhus.

 

 

Preliminary Program

 

Monday 25. October

 

8:30-9:00

Coffee / tea / refreshments

9:00-9:15

Introduction to workshop – charles

9:15-10:00

Elizabeth Buchanan – Research Ethics 2.0

10:00-10:45

Miguel Sicart – Games and Research Ethics

11:45-11:15

Coffee / tea / refreshments

11:15-12:00

Malin Sveningsson – “Going Native” in World of Warcraft: what’s the problem(s)?

12:00-13:00

Lunch

13:00-16:00

Extended Master Class (Paper/ Poster sessions with individual PhD students in dialogue with senior scholars)

(coffee, tea, refreshments available by 14:00)

16:00-16:15

Coffee / tea / refreshments

16:15-17:00

Closing plenary discussion (charles moderates)

17:00-18:30

Rest / relaxation

18:30-21:00

Dinner

 

 

Tuesday, 26. October

 

8:30-9:00

Coffee / tea / refreshments

9:00-9:15

Reminders / springboards – Charles

9:15-10:00

Annette Markham – methods and ethics in games research

10:00-10:45

Mia Consalvo – Researchers and Developers: Ethical Reflections from the Field

11:45-11:15

Coffee / tea / refreshments

11:15-12:00

Closing plenary discussion: lessons learned, remaining questions, unsolved issues, next steps?

12:00-13:00

Lunch / evaluation / goodbye

]]>