Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1,
Bygning 42.3
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 26 92
Chris Holmsted Larsen
(Administration)

Tlf: 46 74 38 08
Kim Christian Schrøder
(Leder)

E-mail: fmkj@ruc.dk

FMKJ er en national forskerskole, der:
• Arrangerer ph.d.-kurser på
- internationalt niveau,
• Er vært for internationale
- gæsteforskere,
• Uddeler stipendier til skolens
- studerende,
• Har indstillingsret til
- Forskningsrådet for Kultur og
- Kommunikation.

Processuelle metodologier

Tid:      18.-19. november

Sted:    Universitetet i Oslo og Nobels Fredssenter.

 

Undervisere: Professor Kirsten Drotner, Syddansk Universitet; lektor Lisa Gjedde, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet; lektor Bruno Ingemann.

 

Kursusbeskrivelse

 

Hvordan undersøges meningsskabende fænomener i takt med, at de formes? At diskutere og søge svar på dette spørgsmål med henblik på at styrke ph.d.-studerendes metodologiske kompetencer er formålet med dette ph.d.-kursus.

De fleste metodologier anvendes til at studere objekter eller forhold, der har fundet sted. Det gælder for eksempel kvantitative surveys og kvalitative interviews. Men hvad med processer som interaktionen i et klasserum eller i en organisation? Eller brugen af mobile medier? Processer som disse kræver metodiske tilgange, gennem hvilke man kan undersøge meningsproduktion, mens den skabes. Eksempler på sådanne tilgange er deltagerobservation, interaktion og videodokumentation.

Sådanne processuelle metoder bliver mere nødvendige at anvende, fordi meningsskabende processer, inkl. læring, medialiseres, og fordi medier i stigende grad bliver mere mobile og integreret i andre gøremål.

Kurset tager afsæt i det forhold, at kulturel betydning skabes og vedligeholdes gennem relationer og processer, og at medier er afgørende for disse dimensioner i nutidens samfund. Kurset veksler mellem foredrag af seniorforskere, præsentationer med diskussion, empiriske øvelser og masterclass/individuel vejledning.

 

Kursets første dag finder sted på Pedagogisk Forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, og andendagen finder sted ved Nobels Fredssenter i centrum af Oslo.

 

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo og det danske forskeruddannelsesprogram “Forskerskolen for Medier, Kommunikation og Journalistik” (FMKJ).

 

Tilmelding

 

Faglig kontaktperson: Professor Kirsten Drotner, Inst. for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet (drotner@litcul.sdu.dk)

 

Praktisk kontaktperson: Førsteamanuensis Hans Chr. Arnseth, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (h.c.arnseth@ped.uio.no).

 

Tilmelding til kurset foregår til Hans Chr. Arnseth. Ph.d.-studerende, der er indskrevet ved den danske forskerskole FMKJ kan få rejse og ophold betalt af FMKJ. Dette kræver, at man inden kurset underretter FMKJs sekretær Chris Holmsted Larsen om deltagelsen, email holmsted@ruc.dk, og træffer aftale om refusion af udlæg til rejse, hotel og forplejning.

 

Program

 

Den 18.11.      Teori, præsentationer, masterclass

 

Tid                  kl. 10-17

Sted                 Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO

 

10.00-10.20     Introduktion til kurset og deltagerpræsentation

10.20-12.00     “Processuelle metoder: tværvidenskabelige tendenser og relevans”, forelæsning v. Kirsten Drotner

12.00-13.00     Lunch

13.00.-14.30    Deltagerpræsentation, session I

14.30-14.50     Kaffe/te

14.50-15.50     Masterclass / individuel vejledning, v. Bruno Ingemann, Kirsten Drotner og Lisa Gjedde

15.50-17.00     Deltagerpræsentation, session II

 

 

 

Den 19.11.      Oplevelsesdesign, interaktion og proces: metodiske øvelser og refleksioner i et processuelt perspektiv

 

Tid                  kl. 10.00-15.00 

Sted                 Nobels Fredscenter, Rådhusplassen, Oslo

 

10.00-10.30     “Person-in-situation i interaktive rum – og narrativitet ”, v. Lisa Gjedde og Bruno Ingemann

10.30-11.30     Videoøvelser

11.30-12.00     Procesrefleksion, v. deltagerne

12.00-12.45     Lunch

12.45.-14.30    Diskussion og perspektivering af videoøvelserne, v. Lisa Gjedde og Bruno Ingemann

14.30-14.50     Kursusevaluering, v. delagerne, Bruno Ingemann, Kirsten Drotner og Lisa Gjedde

14.50-15.00     Afrunding og farvel.

Comments are closed.