Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1,
Bygning 42.3
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 26 92
Chris Holmsted Larsen
(Administration)

Tlf: 46 74 38 08
Kim Christian Schrøder
(Leder)

E-mail: fmkj@ruc.dk

FMKJ er en national forskerskole, der:
• Arrangerer ph.d.-kurser på
- internationalt niveau,
• Er vært for internationale
- gæsteforskere,
• Uddeler stipendier til skolens
- studerende,
• Har indstillingsret til
- Forskningsrådet for Kultur og
- Kommunikation.

Performance, Space and Design

Tidspunkt: 1. – 5. november 2010

Sted: Roskilde Universitet i lokale 42.2.37 og Danmarks Informationsvidenskabelige Akademi lokale A.6.27. samt de angivne besøgslokaliteter (se nedenfor).

 

Kursusansvarlig

Professor, mag. art. Olav Harsløf, Roskilde Universitet.

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med professor, Ph.D. Jan Pries-Heje og adjunkt, Ph.D. Erik Kristiansen Roskilde Universitet, og er et samarbejde mellem Forskerskolen for Journalistik, Kommunikation og Medier (FJKM) og Kulturarvens Forskerskole (KAF).

 

Undervisningssprog

Dansk og engelsk.


Formål og indhold

Baggrunden for kurset er den indflydelse og betydning designbegrebet har fået på en række rumlige konstruktioner – byrum, oplevelsesrum, teaterrum, koncertrum, medierede rum og ’site specific art’. Kursets overordnede formål er at give deltagerne viden om de vigtigste designteorier og tekster med relevans for ’kunstrummet’ (museet, teateret, koncertsalen, torvet osv.), samt øvelse i at anvende denne indsigt i den videnskabelige proces, for hermed at opnå sikkerhed i teori- og metode­anvendelsen i deres respektive forskningsprojekter.

 

Kurset omhandler følgende temaer eller genrer, der alle forholder sig til ’performance, rum og design’ som æstetik, æstetisk praksis og kreativ proces.:

  • Scenerummets dramaturgi og arkitektur
  • Byrummets politik
  • Filmdramaturgi i det medierede rum
  • Design af design
  • Performance-design

 

Kursuskrav

Deltagerne skal efter kurset obligatorisk skrive og aflevere et indholdsmæssigt nærmere defineret essay på 10-12 sider (max. 3000 ord), hvori den studerende skal reflektere over eget Ph.d.-projekt i relation til udvalgte dele af kursusteori og empiri fra et eller flere besøg (scener, udstillinger, filmstudier, byrum).

 

ECTS

4 ECTS (incl. det obligatoriske essay)


Tilmelding og omkostninger

Tilmelding til FMKJs sekretariat, fmkj@ruc.dk., senest torsdag den 30. september 2010. Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten, og sende den til fmkj@ruc.dk. Blanketten finder du her

 

Samtidig med tilmelding indsendes en kort beskrivelse af dit ph.d.-projekt (1-2- sider).


Deltagelse i kurset er gratis for ph.d.-studerende indskrevet ved danske forskerskoler samt for nordiske studerende. FMKJ betaler rejse-, forplejnings- og opholdsudgifter for ph.d.-studerende, der er indskrevet ved FMKJ. Andre deltagere må selv afholde disse udgifter. Afslutningsmiddagen torsdag aften er derimod inkluderet i kurset. Udgiftsniveauet for FMKJ-medlemmers overnatning skal aftales på forhånd med FMKJs sekretær, der også kan være behjælpelig med at finde overnatning.

 

Kursuslitteraturen (se nedenfor) vil være tilgængelig én måned før kurset finder sted.

 

Yderligere informationer om det praktiske arrangement: FMKJ-sekretæren, fmkj@ruc.dk, eller telefon 4674 2692.

Om kursets faglige indhold: Olav Harsløf, oha@ruc.dk eller 4674 3811 / 21203284

 

 

Program

 

Mandag den 1. november 2010

 

09.00 – 09.30  Introduktion til kurset

ved professor, mag.art. Olav Harsløf, Roskilde Universitet

 

09.30 – 12.00  Besøg i Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus

 

12.30 – 13.15  Frokost (IVA)

 

13.30 – 16.00  Scenerummets arkitektur og dramaturgi        

ved professor Dorita Hannah, Ph.D., Massey University, Wellington, New Zealand 

 

Litteratur til den 1. November:

– Jon McKenzie): “Global Feeling” I: Dorita Hannah & Olav Harsløf: Performance Design (Museum Tusculanum Press 2008)

– Dorita Hannah: “Her Topia: A Dance-Architecture Event”. I: Dorita Hannah & Olav Harsløf: Performance Design (Museum Tusculanum Press 2008)

– Dorita Hannah: “Containment and Contamination: A Performance Landscape for the Senses”. I: The Senses in Performance (eds: Bane/Lepcki: Routledge, 2007)
– Antonin Artaud: “The Theatre and the Plague” og “The Theatre of Cruelty (first manifesto)”. I:  Theatre and its Double (Grove Press, NY, 1958)
– Bernard Tschumi: “The Architectural Paradox” og “Spaces and Events”. I: Architecture & Disjunction (MIT Press, 1996)
  Dorita Hannah: “State of Crisis: Theatre Architecture Performing Badly”. I: Arnold Aronson (ed) Exhibitions on the Stage: Reflections of the 2007 Prague Quadrennial.


Tirsdag den 2. November 2010

09.00 – 12.00  Besøg på Carlsbergarealet

 

12.30 – 13.15  Frokost (IVA)

 

13.30 – 16.00  Byrummets politik

ved centerleder, lektor mag.art. Dorte Skot-Hansen, Det Informationsvidenskabelige Akademi

                                   

 

 

Litteratur til den 2. november:

– Skot-Hansen, Dorte. Why Urban Cultural Policies? I: EUROCULT21 Integrated Report (Jill Robinson, Ed.). Helsinki: EUROCULT21, Eurocities, 2005, p. 31-40

  (se www.eurocult21.org )
– Skot-Hansen, Dorte. Byen som scene. Kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet. København: Bibliotekarforbundet, 2007, s. 35-79 

 

 

Onsdag  den 3. november 2010:

 

09.00 – 12.30  Filmdramaturgi i det medierede rum

                                    DR-Dramachef Ingolf Gabold

 (TV-Byen, Gyngemose Parkvej 70, Søborg)

 

12.30 – 13.00  Frokost (TV-Byen)

 

13.00 – 16.00  Besøg i TV-Byens filmstudier og koncertsale

 

Litteratur til den 3. november:

– Harms Larsen, Peter: De levende billeders dramaturgi. Bd. 1 (DR Forlag 2003, ”Historiens grundpiller” s. 20-36

 

 

 

Torsdag den 4. november 2010:

 

09.00 – 12.30  Design af design

ved professor, Ph.D. Jan Pries-Heje og adjunkt Ph.D. Erik Kristiansen, Roskilde Universitet

 

12.30 – 13.00  Frokost (RUC)

 

13.00 – 16.00  Interaktiv session omkring deltagernes anvendelse af designteori, problemformulering og designartefakt

 

16.30 – 17.30  Rammer, vinkler, idéer, spørgsmål til kursus-essays

 

18.00                 Afslutningsmiddag (RUC)  

           

Litteratur til den 4. november:           

– Bertelsen, Olav W. (2000). Design Artefacts – Towards a design-oriented epistemology.
Scandinavian Journal of Information Systems, 2000, 12: 15-27.
– Crilly, Nathan (2010/in press). The roles that artefacts play: technical, social and aesthetic functions. Design Studies, In Press.
– Dipert, R. R. (1993). Artifacts, art works, and agency. Philadelphia, PA: Temple University Press.
– Dorst, Kees (2008). Design research: a revolution-waiting-to-happen. Design Studies Vol 29 No. 1 January 2008.
– Mark, Gloria; Lyytinen, Kalle; and Bergman, Mark (2007) “Boundary Objects in Design: An Ecological View of Design Artifacts,” Journal of the Association for Information Systems: Vol. 8: Iss. 11, Article 34.

– Richard Baskerville & Jan Pries-Heje (forthcoming). Explanatory Design Theory. Accepted for publication in Business Information Systems Engineering.
– Shirley Gregor (2006). The Nature of Theory in Information Systems. MIS Quarterly. Volume: 30, Issue: 3, Pages: 611-642
– Pries-Heje, Jan, Richard Baskerville & John Venable (2008). Strategies for Design Science Research Evaluation. Proceedings from the European Conference on Information Systems (ECIS 2008), 9 – 11 June 2008, Galway, Ireland.

 

 

Fredag den 5. november 2010:

 

09.00 – 12.00  Besøg på ARKEN – Museum for moderne kunst (Ishøj) eller Museet for Samtidskunst (Roskilde)

 

12.30 –  13.00 Frokost (RUC)

 

13.00 – 16.00              Performance-design

ved adjunkt, Ph.D. Erik Kristiansen, professor Ph. D. Jan Pries-Heje, Professor mag.art. Olav Harsløf, Roskilde Universitet, og professor Ph. D. Dorita Hannah, Massey University, Wellington. New Zealand.

 

Litteratur til den 5. november:

Jon McKenzie: Perform or else. From Discipline to Performance, 2001

Brenda Laurel: Design Research,

 

 

Litteratur

 

– Dorita Hannah og Olav Harsløf (eds.) Performance Design (2008)

– Erika Fischer-Lichte: The Transformative Power of Performance – A New Aesthetics. Routledge 2008 kapitlet: “The Performance as Event”

– Richard Schechner: Performance Studies. An Introduction. London and New York: Routledge, 2002. 

– Donald A. Norman: Emotional Design. Basic Books, 2005.

– Victor Turner: “Introduction.” I: From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play. New York: PAJ Publications. 1982. S. 7-19. 

– Schechner, Richard:  “Towards a Poetics of Performance.” I: Performance Theory. Revised and expanded edition, with a new preface by the author. London and New York: Routledge. 2003. S. 170-210.

 – Simon Frith: ”Live Music Matters”. I Scottish Music Review, Volume 1 No. 1 2007: Indeterminacy and Technology. S. 1-17. 

– Allan Moore: ”Authenticity as Authentication”. I Popular Music 2002, Vol. 21. S. 209-223. 

– Philip Auslander: ”Live performances in a medialized culture” i: Liveness (1999)

– Antonin Artaud: “The Theatre and Cruelty.” I: The Theatre and its Double. Growe Press. 1958. S. 84-88. 

– Dorita Hannah: “State of Crisis: Theatre Architecture Performing Badly”. I: Exhibition on the Stage: Reflections of the 2007 Prague Quadrennial. 2008. S. 41-49. 

– Gay McAuley: “Introduction: Space as Theatrical Signifier.” I: Space in Performance. Making Meaning in the Theatre. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 2000. S. 1-35 

– Kathleen Irwin: The Ambit of performativity  i: Performance Design s. 39-61.

– Carlson, Marvin: “Introduction. What is Performance?” og “Conclusion: what is Performance?” I: Performance – a critical introduction. London and New York: Routledge. 1996. 2nd. ed. 2003. S. 1-9 og 187-199.
– Østergaard Andersen, Jørgen: “Rituel Performance og Æstetik.” I: Jørgen Østergaard Andersen (red.): Ritual & Performance. (Kulturstudier 20) Århus: Århus Universitetsforlag. 1993. S. 11 – 43.

– Dorita Hannah: ”Butcher’s White. Where the Art Meets the Meat Market in New York City.” I: Jamie Horwitz & Paulette Singley (red.): Eating Architecture.  Cambridge (Mass) & London: MIT Press. 2004. S. 279-299.

– Skot-Hansen, Dorte. Why Urban Cultural Policies? I: EUROCULT21 Integrated Report (Jill Robinson, Ed.). Helsinki: EUROCULT21, Eurocities, 2005, p. 31-40 ( se www.eurocult21.org )
– Skot-Hansen, Dorte. Byen som scene. Kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet. København: Bibliotekarforbundet, 2007, s. 35-79 

– Bertelsen, Olav W. (2000). Design Artefacts – Towards a design-oriented epistemology.
Scandinavian Journal of Information Systems, 2000, 12: 15-27.
– Crilly, Nathan (2010/in press). The roles that artefacts play: technical, social and aesthetic functions. Design Studies, In Press.
– Dipert, R. R. (1993). Artifacts, art works, and agency. Philadelphia, PA: Temple University Press.
– Dorst, Kees (2008). Design research: a revolution-waiting-to-happen. Design Studies Vol 29 No. 1 January 2008.
– Mark, Gloria; Lyytinen, Kalle; and Bergman, Mark (2007) “Boundary Objects in Design: An Ecological View of Design Artifacts,” Journal of the Association for Information Systems: Vol. 8: Iss. 11, Article 34.

– Richard Baskerville & Jan Pries-Heje (forthcoming). Explanatory Design Theory. Accepted for publication in Business Information Systems Engineering.
– Shirley Gregor (2006). The Nature of Theory in Information Systems. MIS Quarterly. Volume: 30, Issue: 3, Pages: 611-642
– Pries-Heje, Jan, Richard Baskerville & John Venable (2008). Strategies for Design Science Research Evaluation. Proceedings from the European Conference on Information Systems (ECIS 2008), 9 – 11 June 2008, Galway, Ireland.

Comments are closed.