Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1,
Bygning 42.3
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 26 92
Chris Holmsted Larsen
(Administration)

Tlf: 46 74 38 08
Kim Christian Schrøder
(Leder)

E-mail: fmkj@ruc.dk

FMKJ er en national forskerskole, der:
• Arrangerer ph.d.-kurser på
- internationalt niveau,
• Er vært for internationale
- gæsteforskere,
• Uddeler stipendier til skolens
- studerende,
• Har indstillingsret til
- Forskningsrådet for Kultur og
- Kommunikation.

Morten Egholm will defend his ph.d. thesis titled

Carl Th. Drejer – En visionær fortolker af andres tanker

The evaluation committee consists of lektor Peter Schepelern, KU (formand), lektor Bodil Marie Thomsen, AU, professor Gunnar Iversen, Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet.

 

Time and place: 13 November 1 pm, University of Copenhagen

FMKJ students wishing to attend the viva can have their travel expenses reimbursed by FMKJ.

 

 

Comments are closed.